BESTYRELSEN

Formand - Dan Nissen

Far til Martin

Sekretær - Niels Johannsen

Far til Sigurd og Emil

 

1. suppleant - Anja Kærsgaard Jørgensen

Mor til Karoline

2.suppleant- Kenneth Mikkelsen

Far til  Mathilde

Personale repræsentant - Heidi Gjermandsen