Om børnehaven

Vi er en lille institution med kun 22 børn og 4 voksne. Det betyder at alle børn bliver set og hørt hver dag. Der er tid til omsorg og fordybelse og til ekstra opmærksomhed hvis barnet har en ”off” dag. 

Forlev Børnehave har eksisteret som selvejende institution siden starten af '60erne og indtil 2005 som halvdagsbørnehave. I 2005 var børnehaven lukningstruet, fordi man i kommunen ikke fandt små institutioner rentable, men børnehaven blev redet i 11. time af en ny lov det tillod private at drive daginstitutioner. Pengene skulle følge det enkelte barn og børnehavens daværende bestyrelse besluttede, at det var en sag der var værd at kæmpe for – Og de vandt kampen og fik lov til at fortsætte driften af børnehaven, nu som privat- og fuldtidsinstitution.