Forældresamarbejde

For os er forældresamarbejdet en meget vigtig del af vores arbejde. Grundlaget for et godt samarbejde, er en daglig kontakt som er præget af gensidig åbenhed, tryghed og tillid. 

Når jeres barn starter i børnehaven er det vigtigt at have god tid til et gensidigt informationsmøde. Vi opfordrer Jer også til jævnligt at have god tid, så vi har mulighed for at snakke sammen.

Vi har også en forventning om at der bliver deltaget til forældremøde forår - efterår. På forårsmødet bliver der aflagt regnskab. Desuden har det et pædagogisk indhold. På efterårsmødet vælges repræsentanter til bestyrelsen.
  
Vi afholder forældrekonsultationer når barnet har været i børnehaven i et halvt års tid, og igen når det er ved at være tid til at barnet skal starte i skole. Derudover står vi altid til rådighed hvis man ønsker en samtale omkring barnets udvikling og trivsel, ligesom vi selvfølgelig kontakter jer hvis vi mener, at der er spørgsmål vi ønsker afklaret. Vi er altid til rådighed, hvis I ønsker en samtale - så aftaler vi bare en tid. 

Vi håber meget på at I som forældre vil føle jer fri til at komme til os hvis der er ting I undrer jer over eller er utilfredse med. For os er det vigtigt at der er en åbenhed så vi kan få rettet eventuelle misforståelser og problemstillinger med det samme. Der er ingen bagatelgrænse, derimod kan det være svært at rette op på forhold, man ikke er opmærksom på.

I september afholder vi arbejdslørdag i børnehaven. Her hjælpes børn, forældre og personale ad med at forbedre børnehaven ude og inde ved at male, sy, hamre, save osv. Det står alle frit for at vælge hvilke projekter de vil arbejde på. 
 
Som en tryghed for jer og jeres børn har vi, som personale tavshedspligt.
 
Vi håber at I vil bakke op om vores arbejde og bestræbelser på skabe en god og tryg hverdag for jeres barn.