Forventninger

Vi forventer af jer:

- at I som forældre er jeres ansvar bevidst vedrørende barnets udvikling og opdragelse.
 
- at I læser på aktivitetsplanen og infotavlen hver dag, for at se hvad der sker i børnehaven, og at I overholder aftalte tidspunkter.

- at I er her inden aktiviteterne går i gang, så man forstyrrer mindst muligt.
 
- at personalet modtager besked om hvem der henter barnet. I køkkenet ligger der en kalender hvor I ligeledes bedes skrive, hvis barnet holder fri eller skal med en anden hjem eller bliver hentet af en anden.
 
- at personalet får besked om barnets fravær/sygdom.
 
- at I af sikkerhedsmæssige grunde ikke parkerer lige udenfor døren, eller efterlader bilen i tomgang.
 
- at I undgår at bakke ud på Stationsvej.
 
- at mindst en af forældrene til et barn deltager i begge forældremøderne.
 
- at der er navn i alle barnets ejendele. Også på madkassen.
 
- at jeres barn også holder ferie.
 
- at I meddeler os når I flytter og i øvrigt når der sker andre store forandringer i barnets liv som kan have indflydelse på hans/hendes generelle trivsel.