Hvem er vi?

Bestyrelsen er børnehavens øverste ledelse, da vi er en privat institution. Bestyrelsen arbejder sammen med det daglige ledelsesteam på at få den bedst mulige institution ud af de ressourcer vi har at gøre godt med.

Forældrebestyrelsen består af 8 personer.
- 3 forældrerepræsentanter, med stemmeret (på valg hvert 2. år)
- 2 suppleanter, uden stemmeret (på valg hvert år)
- 1 repræsentant for personalet, uden stemmeret
- Institutionens leder, uden stemmeret
Derudover deltager vores regnskabsfører, uden stemmeret.

Bestyrelsen fastlægger i samarbejde med børnehavens personale, de overordnede retningslinjer for børnehavens virke. Disse retningslinjer beskrives i børnhavens pædagogiske læreplaner, på hjemmesiden og indgår som en naturlig del af børnehavens dagligdag.
 
Vi mødes ca. 6 gange om året. På bestyrelsesmøderne drøftes budgetter, pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurdering, arbejdsmiljøforhold, praktiske tiltag samt planlægning af aktiviteter som udflugter, aktivitetsdage, forældremøder, arbejdslørdage og juletræsfest.