Indmeldelse

Børnehaven har sin egen venteliste.

Opskrivning sker ved henvendelse til børnehaven.

 

Optagelseskriterier
Optagelseskriterierne er som udgangspunkt;

  1. Søskendebørn/søskendebørn til skolen
  2. Alder og kønsfordeling
  3. Opskrivningsdato

Dog tager leder og bestyrelse sig til en hver tid ret til at omprioritere rækkefølgen, hvis vi vurderer at det er til børnehavens bedste.