Opstart

Det er vigtigt for os at jeres barn får den bedst mulige start i børnehaven. 
Vi tilbyder at I kan komme på besøg i børnehaven et par gange. Så kan I sammen med barnet danne jer et indtryk af hvad det vil sige at gå i vores lille børnehave. Det er også her vi tager en snak om hvilke tanker I har gjort jer om hvordan barnet skal køres ind, og om der er særlige hensyn osv. Samtidig får I en generel orientering om børnehavens hverdag.


Vi anbefaler at I sætter 1 uge af til indkøring. Erfaringsmæssigt ved vi at barnet har godt af en blid start. Man kan fx starte med at være sammen med barnet et par timer i børnehaven de første par dage og så prøve at lade barnet være i institutionen alene i et par timer om dagen de næste par dage, evt. sætte tidsrammen lidt op fra dag til dag. På den måde får de fleste børn en klar fornemmelse af at det er i orden at være her, og at far og mor henter mig igen når jeg har spist og leget.