Priser

Forældrebetaling pr. 1/1 - 2018 er 1875 kr. 

Søskenderabat 1130 kr.
(Juli måned er betalingsfri)

Indbetales på giro‚Äč: +01< +1987755 eller på reg.nr. 3409  kontonr. 0001987755
Husk at anføre barnets navn og nummer (spørg personale angående nummer)

Betaling sker pr. giro eller netbank inden den 5. i måneden. 
Hvis datoen overskrides pålignes et gebyr på 50,00 kr. Udmeldelse og overflytning skal ske skriftligt på en blanket med 2 måneders varsel til den 1. i måneden. 

Der er et ventelistegebyr på 100 kr., som opkræves i forbindelse med opskrivning.

Fordi vi er en privat institution har vi vores egen venteliste. Vil man have sit barn skrevet op i Forlev Fribørnehave skal man ringe til os eller komme forbi og få en snak med os.
Alle kan blive skrevet op her, og det er ikke en betingelse at man skal gå i skole på Forlev Friskole.